ov-kluby.net
ov-kluby.net

dream factory ostrava 2017

dream factory ostrava 2017
[ostrava] :: 30.05.-04.06.2017

již podeváté se ostrava na několik červnových dnů stane centrem české divadelní scény. festival dream factory ostrava letos začíná 30. května a potrvá do 4. června. do města přijedou známé soubory z česka, slovenska i polska. diváci se mohou těšit například na brněnské divadla husa na provázku nebo hadivadlo, pražské divadlo pod palmovkou, činoherní klub či dokonce na národní divadlo praha.

flyer

letošní ročník zahájí inscenace dejvického divadla s názvem vzkříšení. slavnostní zahájení proběhne v domě kultury města ostravy. dramatizace povídek neznámého autora, takový je podtitul inscenace v zkříšení. oním neznámým autorem má být jakýsi daniel doubt. v e skutečnosti v šak jde o kolektivní pseudonym samotného dejvického divadla a na textu se kromě režiséra michala v ajdičky a dramaturgyně evy sukové podíleli přímo herci. diváci v  představení uvidí marthu issovou, ivana trojana, v áclava neužila, hynka čermáka a další členy i hosty dejvického souboru.

kromě herců dejvického divadla na festival přijede také v eronika žilková, ivana uhlířová, stanislav majer, roman zach, vladimír javorský, ondřej pavelka, jiří pecha a mnoho dalších osobností české divadelní scény. příznivci dream factory ostrava se letos mohou těšit také na soubory ze sousedního polska a slovenska.

spalovač mrtvol / národní divadlo praha

letošní ročník, který se nese v e znamení cen, žáru a humoru, představí tři hlavní dramaturgické linie. linie státnická zahrnuje projekty politického a angažovaného divadla, kterým v šak nechybí ani humor. do této linie patří liberecká atomová kočička dramatika a režiséra tomáše dianiški, inscenace studia hrdinů herec a truhlář majer mluví o stavu své domoviny, hravá inscenace divadla letí olga (horrory z hrádečku). a aby nebylo legrace příliš – z pražského divadla x10 přijede existencionální obchod na korze.

linie s názvem nebeská zahrnuje především dva spalovače mrtvol – "domácího" z divadla petra bezruče v  režii jakuba nvoty a pražského, z národního divadla, který bude uveden na slavnostním zakončení festivalu, v  režii jana mikuláška. chystá se také projekce herzova snímku s rudolfem hrušínským pod těžní v ěží na hlubině, tentokrát o sobotní půlnoci. o smrti v ážně i nevážně pojednává autorská inscenace urna na prázdném jevišti martina čičváka z pražského činoherního klubu. ze zahraničních inscenací zde patří pomník v  režii českého režiséra jiřího havelky. a v neposlední řadě také již zmiňované vzkříšení dejvického divadla.

urna na prázdném jevišti / činoherní klub praha

třetí linii organizátoři nazvali genderově korektní a zahrnuje inscenace nora. další silnou hrdinkou je antigona, kde v  moderní inscenační úpravě jana friče exceluje pavlína štorková. kar je hudební inscenace laškovně v yprávějící příběh anny kareniny, ale zároveň je pohřební hostinou, na které se sejdou smuteční hosté, tedy diváci, aby u panáka v odky zavzpomínali na tuto v ýjimečnou ženu. jak je v idno, linie se krásně prolínají a hranice se stírají.

v rámci v ečerního doprovodného programu organizátoři chystají koncerty v  působivém prostoru pod těžební v ěží. tři známí ostravští muzikanti lukáš hradil, tomáš rossi a jan drozd se spojili s herečkou a charismatickou zpěvačkou pavlou gajdošíkovou a vytvořili kapelu tamala, která v ystoupí v e čtvrtek v ečer v  divadelním klubu v  divadle petra bezruče. v  pátek pak zahraje na hlubině pod těžební v ěží kapela ema herecké dvojice patrika děrgela a michala sedláčka. půjde o poetický rockfolk s nádechem balkánu a ostravy.

strýček v áňa / hadivadlo brno

festivalový program bude probíhat v e v ětšině ostravských kamenných divadel či v  industriálním areálu provozu hlubina a dolní oblasti v ítkovice. letos navíc přibude přímo v  centru města nová scéna s názvem palace. vstupenky je možné zakoupit na pokladně divadla petra bezruče. další informace o prodeji, rezervacích, místech konání a programu zájemci naleznou na oficiálním webu festivalu.

link::

organizátoři & trembi
foto: promo
 

© ov-kluby.net [kudy&kam]
fax:: 596 782 302
e-mail:: ov-kluby@ov-kluby.net
web:: www.ov-kluby.net