začal konkurz kapel na welcome scénu festivalu hradecký slunovrat 2021

hradecký slunovrat 2021
[zámek hradec nad moravicí] :: 24.–26.06.2021

organizátoři festivalu hradecký slunovrat opětovně zvou hudební kapely a autory všech žánrů k účasti v konkurzu na welcome scénu pro rok 2021. muzikanti se zájmem vystoupit na festivalu konaném v krásném prostředí zámku v hradci nad moravicí mají možnost své přihlášky do konkurzu welcome scény zasílat na email adresu: welcome@hradeckyslunovrat.cz do 31.12.2020.

welcome scéna, jakožto jedna ze tří hudebních scén festivalu hradecký slunovrat, tradičně nabízí skvělou příležitost pro české i zahraniční kapely prezentovat svou vlastní tvorbu s cílem objevovat začínající i déle působící zajímavé interprety napříč žánry. na základě konkurzu je dramaturgy welcome scény každoročně vybráno 14 kapel, které obdrží pozvání k účinkování na festivalu hradecký slunovrat. "naší snahou je zejména seznámit s tvorbou vybraných kapel na welcome scénu pokud možno co jak nejvíce posluchačů, hudebních publicistů ale také dramaturgů jiných kulturních akcí a festivalů. toto se netýká jen přítomných hostů a návštěvníků přímo na festivalu hradecký slunovrat, ale kapely se v různých formách snažíme propagovat a jinak podporovat i po skončení festivalu", říká šéf welcome scény ondřej oborný.

flyer

za tímto účelem organizátoři festivalu hradecký slunovrat na začátku roku 2020 premiérově uspořádali tzv. welcome tour ve 4 různých klubech v čr za účasti kapel z welcome scény. v rámci červnové části hs 2020 se prvně přímo na festivalu uskutečnilo setkání přítomných hudebních publicistů a dramaturgů se zástupci kapel z welcome scény. od roku 2019 festival hradecký slunovrat vydává písně každé ze 14-ti vybraných kapel na speciální cd kompilaci, jejíž realizace se letos ujalo vydavatelství indies scope a která slouží převážně k promo účelům samotných kapel. (cd hradecký slunovrat – welcome scéna 2020 si můžete poslechnout online) veškerý tento servis plánují organizátoři festivalu zachovat poskytnout vybraným kapelám na welcome scénu i v roce 2021.

dirty old dogs

současně se festival hradecký slunovrat stále snaží účast na welcome scéně pro kapely zatraktivnit, k čemuž by nově měly přispět také oficiální "programové spolupráce" s partnerskými festivaly jako např. boskovice – festival pro židovskou čtvrť, letní filmová škola uherské hradiště, freedom fest nebo polské dny v ostravě. dramaturgové těchto festivalů si z účinkujících na welcome scéně hs 2021 následně vyberou své favority, které osloví k účinkování na své akci. jednu ze 14-ti kapel si tradičně vyberou také samotní organizátoři festivalu hradecký slunovrat pro účinkování na hlavní scéně téhož festivalu v roce 2022.

bbp podzemní orchestr

mediálními partnery welcome scény 2021 jsou radio proglas, internetový hudební portál frontman.cz. a nově také vydavatelství indies scope.

v pořadí 8. ročník festivalu hradecký slunovrat se uskuteční ve dnech 24.–26.06.2021.

podrobné informace včetně přihlašovacích formulářů ke stažení jsou dostupné na webových stránkách festivalu.

linky::

organizátoři
foto: jonáš

 

© ov-kluby.net
e-mail:: ov-kluby@ov-kluby.net
web:: www.ov-kluby.net