ov-kluby
domů  |  rozšířené hledání  |  fotky  |  reporty  |  muzika v mp3  |  o nás  

  ov-kluby.net
ostravské kluby    

q.hledat::    
město 
 
reklama 
 líheň 2020
klub 

dnešní akce všude ::
dnešní akce ve městě ::
rozšířené hledání ::
 
[áčko]
[akord]
[atlantik]
[barrák]
[brickhouse]
[centrum pant]
[cooltour]
[dock]
[eldorádo]
[fabric]
[fiducia]
[garage]
[gospoda]
[heligonka]
[hlubina]
[hudební bazar]
[chlív]
[jeden tag - galerie nibiru]
[jungle]
[klid]
[komorní klub]
[lighthouse]
[marley]
[parník]
[provoz u řeky]
[rock hill]
[sky]
[stará aréna]
[venuše]
[vrtule]
 
nekluby ::

 
report 

aktuálně:: iniciativa za kulturu moravskoslezského kraje zareagovala na páteční nařízení krajské hygieny

krajská hygienická stanice moravskoslezského kraje v pátek 17.07.2020 téměř z minuty na minutu zpřísnila bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 a bez varování tak 'hodila vidle' do dřívějšími omezeními už tak rozhašeného soukolí moravskoslezské kultury.
vloženo: 22.07.2020
 

reakce (tímto hrubě necitlivým postupem) poškozených na sebe nedala dlouho čekat a téměř obratem vznikla iniciativa za kulturu moravskoslezského kraje, která pak na úterý 21.07.2020 svolala tiskovou konferenci. její obsah je shrnut v tiskové zprávě, jejíž plné znění zveřejňujeme níže. zároveň se tak symbolicky připorujeme k plné podpoře této iniciativy. videozáznam naleznte hned pod ní.

tisková konference

tisková zpráva:: iniciativa za kulturu moravskoslezského kraje reaguje na nařízení krajské hygieny

zástupcům v podstatě všech odvětví z oblasti kultury se silně nelíbí nařízení krajské hygienické stanice moravskoslezského kraje z pátku 17.07.2020, kterým ředitelka khs z minuty na minutu zrušila právě probíhající kulturní akce a vážně ohrozila akce, které se připravují. nerozporují přitom nutnost přijímat bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19, protestují ale proti nezodpovědnému a nezdůvodněnému způsobu komunikace a načasování zmíněného nařízení khs.


tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum

tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum

tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum


co se stalo

nařízením je existenčně ohrožen kulturní průmysl, který po celé republice zaměstnává na 130.000 lidí a je na něm závislá velká spousta návazných oborů, které často nejsou na první pohled vidět. své podstatné příjmy nemají dopravci, hotely a další ubytovací zařízení, stánkaři a spousta dalších profesí a zaměstnanců. jen ekonomický efekt dvou největších festivalů pro občany moravskoslezského kraje se každý rok blíží jedné miliardě korun.

velkou tragédií je i dlouhodobost tohoto problému, protože organizátoři napříč celou českou republikou ruší své další akce dlouho dopředu, a to jen na základě pátečního šokujícího nařízení, které způsobem svého vyhlášení zapříčinilo obrovskou nejistotu v plánování v celém tomto důležitém hospodářském odvětví. opatření se odráží i v nedůvěře občanů, která se projevuje ve snižujících se předprodejích vstupenek.

nezodpovědné omezení kulturního průmyslu tak ohrožuje obrovské množství zaměstnanců a pracovníků i jejich rodin, působí jim často existenční potíže a snižuje jejich koupěschopnost. v konečném důsledku má vliv i na státní rozpočet v podobě nižších odvedených daní a zvýšených státních výdajů na podpory v nezaměstnanosti a sociální dávky.


tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum

tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum

tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum tisková konference #zminutynaminutu #zazdravyrozum


požadavky iniciativy

zástupci kulturního průmyslu z moravskoslezského kraje považují nařízení krajské hygienické stanice msk z pátku 17.07.2020 za velice nebezpečný precedens do budoucna, kdy se již nesmí stát, aby jeden člověk mohl nepředvídatelně a bez řádného odůvodnění zastavit celé odvětví, které se navíc vzpamatovává z obecné krize způsobené nemocí covid-19. to vše navíc bez jakékoliv odpovědnosti.

z tohoto důvodu je nutné požadovat splnění následujících bodů:

  • jasně nastavit pravidla a parametry, za jakých bude možné přijmout podobná velmi omezující nařízení a opatření. v případě, že se např. ukazatele počtu nakažených budou blížit stanovenému limitu, budou podle toho v dostatečném předstihu jednat i pořadatelé akcí a minimalizují tak škody.
  • nařízení podobného charakteru není možné přijímat s okamžitou platností, ale minimálně s dvoudenním odkladem. moravskoslezský kraj se prostě nenachází ve válečném stavu, aby bylo nutné reagovat takto rychle.
  • krajská hygienická stanice (případně i další orgány veřejné správy, které mohou přijímat podobná opatření s velkým zásahem do veřejného života) musí svá opatření jasně odůvodnit a podpořit je podloženými fakty (a to samozřejmě s dostatečným předstihem). jedině tak nedojde k absolutní ztrátě důvěry v systém.
  • přijatá opatření nesmějí jednoduše postrádat zdravý rozum a musí reflektovat situaci v dané postižené oblasti komplexně.
  • kulturní průmysl chce mít svého zástupce v rozhodovacích orgánech, které jsou pro případy řešení podobných krizí zřizovány ať již moravskoslezským krajem nebo i samotnou krajskou hygienickou stanicí. jedině tak se jednotliví aktéři dozvědí o chystaných rozhodnutích včas.
  • krajská hygienická stanice musí své partnery včas informovat – jedná se zejména o zástupce moravskoslezského kraje a zástupce zasažených měst a obcí. pomocí splnění předchozího bodu budou informováni i zástupci kulturního průmyslu (přičemž stejným způsobem mohou být informováni i zástupci z jiných dotčených odvětví).
  • při zavádění takto rozsáhlých restriktivních opatření musí existovat jasně dané osoby, které za ně ponesou odpovědnost.
  • kulturní průmysl požaduje po státu finanční kompenzaci za nezodpovědný způsob zavedení nařízení č. 15/2020 krajské hygienické stanice pro moravskoslezský kraj. vyčíslení konkrétních, průkazných a jasně odůvodněných finančních ztrát jsou zástupci kulturních subjektů připraveni předložit.

zástupci kulturního průmyslu podají žalobu směřující ke zrušení části nařízení č. 15/2020 krajské hygienické stanice pro moravskoslezský kraj poškozující kulturní průmysl. cílem žaloby není rozporovat odborný obsah zmíněného nařízení, ale procesní způsob, jakým bylo vyhlášeno.

#zminutynaminutu #zazdravyrozum

linky::

iniciativa za kulturu moravskoslezského kraje & redakce
foto: tomáš dudyn václavek

 verze pro tisk


 
informační kanály 

facebooktwitterrss feed

 
pozvánky 

19.09.2020
>> michalrun 2020 minifest
 
18.-20.09.2020
>> hlukovæ mystéria 2020
 

 
podpora 

 
pspad free text editorknihy.abz.cz
fantasyobchod.cznokturno - krysův web

:: domů :: rozšířené hledání :: fotky :: reporty :: muzika v mp3 :: o nás ::
 
 © 2002 ov-kluby.net

  design by lucinka & strejda